Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Jawny rejestr zbiorów danych znajduje się do wglądu u dyrektora szkoły.

Uwaga: Do otwarcia plików w formacie PDF pliki/pomoc/icon_pdf.gif niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony  get.adobe.com/pl/reader/

Dla nauczycieli:

Regulamin - ocena pracy nauczyciela

Arkusz przegladu dotyczacy realizacji zajęć edukacyjnych pod kątem ich zgodności z planami nauczania

 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com