Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Profil szkoły

Trochę historii

"Kiedy założono w wiosce pierwszą szkołę nie wiadomo, faktem jest, że w 1851roku Gulcz posiadał już szkołę. Budynek nie był okazały, nie różnił się od pozostałych chat." - fragment kroniki szkolnej. Budynek mieścił się przy ulicy Dworcowej. Była to chata z gliny, kryta trzciną. Izba była niska i mała, podłogę stanowiło klepisko. Uczył w niej jeden nauczyciel.

Po 1872 roku wzniesiono nowy budynek (kryty dachówką) przy ulicy Łąkowej, do którego przeniesiono szkołę. W dalszym ciągu uczył jeden nauczyciel.

W 1878 roku zakupiono nowy budynek, przy narożniku ulic Łąkowej i Czarnkowskiej. Urządzono tu drugą izbę lekcyjną. Uczyło wtedy już dwóch nauczycieli - katolik i ewangelik. W 1907 roku przybył trzeci nauczyciel, urządzono trzecią izbę lekcyjną (dzierżawioną).

W 1910 rozpoczęto budowę obecnego budynku szkolnego o czterech izbach lekcyjnych. Budowę ukończono w 1911. W tym samym roku oddano budynek do użytku. Nauka odbywała się tu w języku niemieckim. W nowym budynku uczyło czterech nauczycieli. W czasie II wojny światowej w szkole uczyły się dzieci Niemców, którzy osiedlili się w Gulczu. Dla dzieci polskich w 1943 roku zorganizowano szkołę w Rosku. Uczęszczanie na lekcje nie było obowiązkowe.

 

Obecnie ...

... szkoła jest ośmioklasowa. Uczą się tutaj uczniowie z Gulcza, Mikołajewa i Ciszkowa. Od września 2012 roku mamy także oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Od 10 czerwca 2011 roku szkoła nosi imię Polonii Amerykańskiej. W szkole działa Samorząd Uczniowski, mamy bibliotekę, w której znajdują się komputery z dostępem do Internetu, pracownię komputerową. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy (UKS) "Promyk". Uczniowie oszczędzają w Szkolnej Kasie Oszczędności BS.

Współpracujemy z Polonią w USA w Stanie Wisconsin w miejscowości Stevens Point. W ramach tej współpracy realizujemy Program "Korzenie". Program ten ma na celu propagowanie tradycji i kultury obydwu narodów wśród uczniów amerykańskich i polskich. Jednocześnie to wspaniała okazja do żywego kontaktu z tamtejszą kulturą i doskonalenia umiejętności językowych. Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie piszą listy do przyjaciół i tłumaczą listy zwrotne, poszerzają wiedzę na temat krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii emigrantów, którzy w poszukiwaniu chleba musieli niegdyś opuścić ojczysty kraj, Łącza się za pomocą Skype`a z zaprzyjaźnioną szkołą Almond-Bancroft School (Wisconsin), rozmawiają, a także przygotowują okolicznościowe scenki dla uczniów z Ameryki.

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach: językowych, humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych, plastycznych, muzycznych oraz zawodach sportowych. W niektórych dziedzinach mamy wysokie osiągnięcia. Co roku bierzemy udział w akcjach charytatywnych oraz w akcji sprzątania świata.

Od kilkunastu lat organizujemy Rejonowy Konkurs Poezji Stanisława Neunerta, na który zapraszamy m.in. miejscowego poetę ludowego pana Stanisława Neunerta i panią Agnieszkę Kulczycką.

Obok szkoły znajdują się dwa boiska do piłki nożnej. Mamy też małą, ale dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń.

     

 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com