XX Jubileuszowy Konkurs poezji Stanisława Neunerta pod patronatem Burmistrza Wielenia

27 | 11 | 2018

« powrót

Od 20-stu lat,  jesienną porą w Szkole Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu organizowany jest konkurs poezji Stanisława Neunerta. Tak było też i w tym roku. Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk. Do konkursu zgłosiło się 33 uczestników, uczniów z 6-ciu szkół podstawowych w kategorii klasy IV-VI oraz VII-VIII i III klasy gimnazjalne.

Na wstępie dyrektor szkoły Mirosław Nawrot powitał gości: burmistrza Wielenia Panią Elżbietę Rybarczyk, poetę Pana Stanisława Neunerta (przewodniczącego Jury), emerytowaną nauczycielkę i poetkę Panią Halinę Węgierek (członka Jury), dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu Panią Alicję Adamczyk (członka Jury), nauczycieli oraz uczniów, uczestników konkursu.

Pani Burmistrz, otwierając konkurs przywitała wszystkich zgromadzonych i z okazji Jubileuszu na ręce dyrektora szkoły złożyła gratulację, a naszemu poecie Panu Stanisławowi Neunertowi  życzyła zdrowia i kolejnych tomików wierszy malujących słowami piękno naszej Ziemi oraz radość i trud życia codziennego.

Tym razem konkurs rozpoczął film, który został zrealizowany w ramach Konkursu na Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców Gminy Wieleń „Zmieniaj swoje miejsce 2018”,  poprzez realizację projektu „Zameldowani na stałe”. Film prezentował wiersze Stanisława Neunerta recytowane w plenerze przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku z pojawiającym się na zdjęciach autorem wierszy. Było to doskonałe wprowadzenie w klimat uczty duchowej tego konkursu.

Jury po posiedzeniu, stwierdziło wysoki poziom artystyczny i duże umiejętności w sztuce pięknego wysławiania się i  postanowiło przyznać: w kategorii klas IV-VI wyróżnienia: J. Szóstak (SP Gulcz), M. Papaj (SP nr 2 Wieleń) i O. Grzebyta (SP nr 1 Wieleń); III miejsce: A. Grzech (SP Gulcz) i N. Stróżyńska (SP Lubasz); II miejsce: H. Góźdź (SP Rosko) i L. Helwich (SP nr 1 Wieleń); I miejsce: Z. Ptak (SP nr 1 Wieleń) i G. Michalska (SP nr 2 Czarnków); w kategorii klas VII-VIII  i III gimnazjum: wyróżnienia: N. Nawrotna (SP nr 2 Czarnków) i N. Pachulska (SP nr 2 Wieleń);  III miejsce: I. Michalska (SP nr 2 Czarnków) i W. Koprucka (SP Rosko); II miejsce: D. Cichorek   ( SP Lubasz) i M. Kaźmierczak (SP Rosko); I miejsce: B. Wicher (SP nr 2 Czarnków).  Wyróżnionych i laureatów miejsc od III-ciego do I-szego nagrodzono pięknymi książkami ufundowanymi przez: Burmistrza Wielenia Panią Elżbietę Rybarczyk, Szkołę Podstawową w Gulczu, Radę Rodziców przy SP w Gulczu, Państwa J i M oraz K i M Dolnych z Gulcza, sklep „Alina” z Wielenia, sołtysa wsi Gulcz Arkadiusza Gorączkę, Bank Spółdzielczy z Wielenia.

Czas przerw  pomiędzy obradami Jury, a występami recytatorów uświetniły występy uczniów klasy IV, przygotowanych przez Pana Mariana Obst . Natomiast Rodzice i Cukiernia Pana Romana Grzegorzewskiego z Wielenia, J i J Koza ze sklepu „U Jacka” z Mikołajewa oraz M i Z Pawlak z Gulcza sponsorowali  słodki poczęstunek z ciepłym napojem.

 

W związku z tym, że konkurs był jubileuszowy i pod patronatem Burmistrza Wielenia wszyscy uczestnicy konkursu i nauczyciele  otrzymali z rąk ofiarodawcy Burmistrza Wielenia Pani Elżbiety Rybarczyk tomik wierszy autorstwa Stanisława Neunerta pod tytułem: „Akwarela ze studnią” z załączonym na DVD filmem p.t.: „Zameldowani na stałe” .

Na zakończenie Burmistrz Wielenia i dyrektor szkoły złożyli uczestnikom gratulacje, a nauczycielom podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.  Szczególne podziękowania dyrektor szkoły złożył Komisji Konkursowej oraz koordynatorowi konkursu z ramienia szkoły nauczycielce Pani Marzenie Fuhrmann i nauczycielowi Panu Marianowi Obst, a także nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły i wszystkim sponsorom za przygotowanie, przeprowadzenie konkursu oraz wsparcie rzeczowe.

Pięknym obrazem pozostającym w pamięci jest długa kolejka uczestników konkursu z tomikiem wierszy w ręku  po autograf poety, który dostojnie i z serdecznością wpisuje imienne dedykacje.

                                                                                                                                                                                          MN

 

 

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLONII AMERYKAŃSKIEJ W GULCZU    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com